Когато се опитате да изрежете изображение с помощта на инструмента за изрязване, рамката за изрязване може да "залепне" за краищата на документа или някой елемент от изображението, което пречи на рамката да бъде точно изградена.

Това е така, защото Photoshop е активирал Snap по подразбиране. Сам по себе си "Snap" е много полезен, т.к. помага за прецизно позициониране на слоеве и документи върху платното. Но в този случай тя само пречи.

Следователно, трябва да деактивирате тази опция. И, както винаги, Photoshop ни дава три опции за изключване на снимките. Гледайки напред, ще кажа, че използвам само третия вариант.

1. Деактивиране чрез раздела на главното меню Изглед ->Прилепване:

2. Деактивиране чрез комбинация от горещи клавиши Ctrl+Shift+; (третият клавиш е "точка и запетая" в английската подредба)

3.И третият начин, който използвам. Използвамtemporary disable bindings. Процедурата е следната: Взимам инструмента “Frame”, след което в документа се появява рамка за изрязване. Премествам курсора на мишката върху страничния или ъгловия маркер на рамката, курсорът се променя на двуостра стрелка, задръжте натиснат левия бутон на мишката, задръжте натиснат Ctrl, преместете страната или ъгъла на рамката. Същото важи и за случаите, когато трябва да преместите целия кадър. За да преместите рамката, преместете курсора вътре в рамката и първо задръжте левия бутон на мишката, след това Ctrl и след това преместете рамката.

Категория: