Много прост и кратък съвет за редактиране на текст във Photoshop.

Както знаете, за да редактирате текст, първо трябва да го изберете. Но избирането на текст във Photoshop не винаги е удобно и черният фон, който се появява върху избраните символи, пречи, трябва да изключите показването на това „открояване“ с клавишите Ctrl + H, което може да доведе до допълнително объркване.

Междувременно има лесен начин да редактирате текст, без да го избирате.

Просто трябва да щракнете върху текстовия слой в панела със слоеве (няма значение дали слоят е бил активен преди или не), след което да отворите панела "Символ" (ако не е бил отворен преди, щракнете върху Прозорец ->Символ или Прозорец ->Знак) и редактирайте текста, като промените стойността на опциите в панела. Всичко!

Имайте предвид, че този метод за редактиране се прилага за всички знаци в текстовия слой.

Категория: