Знаете ли, че можете да свиете или разширите една папка (група) от слоеве в панела със слоеве с едно щракване, заедно с всички стилове на слоеве и интелигентни филтри за интелигентни обекти и т.н., а също така, включително вложени подгрупи . Или, обратното, разгънете с едно щракване, ако групата е свита.

Също така, във Photoshop можете да свиете/разширите с едно щракванеall групи от слоевете на панела.

За да разширите (разширите) една група с цялото й съдържание, задръжте клавиша Alt и щракнете върху триъгълника вляво от иконата на групата:

За да разгънете/свиете всички групи в панела със слоеве, трябва също да щракнете върху триъгълника вляво от иконата на групата (групата не трябва да е активна), но преди да щракнете, трябва да задържите Клавиши Ctrl+Alt:

Ако след като свиете група(и) по този начин, я отворите с просто щракване върху триъгълника, след това всички вложени групи, стилове на слоеве, интелигентни филтри и т.н. ще се навие.

Категория: