Във Photoshop, в панела със слоеве, има две опции с привидно идентични функции - това са Fill (Запълване) и Opacity (Непрозрачност).

Ако например приложите към слоя опцията „Непрозрачност“ със стойност 50% със стойност на „Запълване“ 100%, и, обратно, „Запълване със стойност 50% и „Непрозрачност“ 100%, тогава резултатите ще бъдат същото, слоят ще бъде наполовина прозрачен, ако някоя от тези опции е зададена на нула, тогава слоят ще бъде напълно прозрачен.

Но все още има разлика в действието на опциите и тя се появява при прилагане на стилове на слоя към документа.

Повече за това как работят опциите Opacity и Fill тук.

И така, нека да разгледаме ефекта от опциите на практически пример. Нека създадем документ с два слоя - бял фон и текст, и да приложим стилове на слоевете Shadow и Emboss към текста. Ето как изглежда:

Нека намалим "Opacity" до нула и да получим напълно прозрачен слой:

Сега нека върнем "Opacity" на мястото му и зададем "Fill" на нула:

Пикселите на слоя станаха напълно прозрачни, а стиловете на слоя, приложени към този слой, останаха недокоснати.

Заключение: опцията "Opacity" засяга цялото съдържание на слоя, включително ефекти и стилове, докато опцията "Fill" засяга само пикселите на слоя, без да засяга ефектите, приложени към тях.

Категория: