Петият от най-важните режими на смесване във Photoshop е Luminosity. Подобно на режима на смесване на цветовете, Luminosity е в групата Component Modes, но е пълна противоположност на Chromaticity. Докато "Chroma" смесва цветовете на слоевете, като същевременно игнорира стойностите на яркост на тези цветове, режимът "Luminance" смесва стойностите на яркост на слоевете, като същевременно игнорира информацията за цвета.

При редактирането на снимки прилагането на режима на смесване Luminosity често е последната стъпка. Например, много често срещана техника за редактиране на снимки е използването на коригиращи слоеве за нива и/или криви, за да се подобри цялостният контраст в изображението и в много случаи това работи чудесно.

Проблемът обаче е, че "Нива" и "Криви" засягат не само стойността на яркостта в изображението, но и стойностите на наситеност. Когато увеличите контраста на изображение, вие също така увеличавате наситеността на неговите цветове, особено червените и сините, а понякога дори можете да получите промяна в цветовете. Освен това твърде много наситеност на цветовете в снимка може да унищожи важни детайли на изображението. Като променим режима на смесване на коригиращите слоеве Levels и Curves на Luminosity, можем лесно да избегнем този проблем, като попречим на Photoshop да променя цветовата информация на изображението.

Практически примери за прилагане на режима на смесване "Яркост" (Luminosity)

Пример 1: Подобряване на контраста

Например, нека направим снимка на празнична маса, която има много червени, оранжеви и жълти цветове:

Ще увелича контраста на това изображение с коригиращ слой Curves, където ще преоформя кривата до традиционна S-образна форма:

Сега можем да видим, че контрастът в изображението се е увеличил.

Обърнете внимание обаче, че цветовете сега са по-наситени, тъй като коригиращият слой Curves засяга не само сенките и светлите точки, но и наситеността на цветовете:

За да накарате коригиращия слой да влияе само на контраста и да игнорира информацията за цвета, всичко, което трябва да направите, е да промените режима на смесване на коригиращия слой на Luminosity:

Това е резултатът. За да сравните с оригиналната снимка, задръжте мишката върху изображението:

Пример 2: Изостряне на изображението

Друг начин за използване на режима е за изостряне на изображения, вероятно този метод се използва по-често от първия.

Повечето потребители на Photoshop традиционно използват класическия филтър Unsharp Mask или други филтри за изостряне, за да изострят изображенията. Това е добър доказан метод, но единственият проблем е, че заедно с изострянето, филтърът променя и цветовата информация и това може да доведе до забележим ореол около контрастиращите обекти в изображението.

И за да премахнете този ореол, след като приложите филтъра, трябва да смените режима му на смесване на "Яркост" . За да направите това, веднага след прилагане на филтъра "Неизострено" отидете на раздел на главното меню Редактиране ->Отслабване: Острота на контура (Редактиране ->Избледняване на нерезка маска), след което се появява диалогов прозорец, където променяме режима на смесване на „Яркост“:

Категория: