Преди появата на версията Photoshop CC, преглеждането на състоянието на моментните снимки в Camera Raw беше в най-добрия случай неудобно, а в най-лошия - направо объркващо, главно защото поставянето/премахването на отметката в квадратчето за отметка Preview ( Preview) не се отнасяше за оригиналното състояние на снимката и състоянието след корекция, но активирани/деактивирани само тези промени, които сте направили в текущия панел.

За щастие, в CC тази функция е заимствана от Lightroom и ви позволява незабавно да сравните изображението преди и след всички корекции, има много други допълнителни функции и осигурява добро и визуално сравнение на резултатите.

Интерфейс Camera Raw в режим на двоен прозорец:

Снимката се показва отляво в оригиналното си състояние, отдясно - след поредица от корекции в Camera Raw

Стъпка 1И така, ако сте направили някои корекции на изображение и искате да видите как изглежда, преди да направите тези корекции (преди изображението) , просто натиснете клавиша P на клавиатурата.

Това е дисплеят „преди“, който използвам най-често в собствения си работен процес. За да се върнете към следното изображение, натиснете P отново.

Ако искате да видите изображенията Преди/След едновременно, така да се каже, едно до друго, щракнете върху иконата за преглед Преди/След (маркирана с червен кръг на фигурата по-горе), или натиснете клавиша Q, за да получите изгледа, показан по-горе, където отляво е изображението Преди, а отдясно е След.

Забележка: Всеки път, когато натиснете клавиша Q, визуализацията превключва към различен изглед.

Стъпка 2Изгледът едно до друго работи добре с високи, вертикални изображения, но широките изображения с хоризонтална ориентация (която се използва тук) също изглеждат малък. За щастие, това е поправимо - след като сте в изглед един до друг, натиснете клавишите Ctrl и + (знак плюс), за да увеличите, както е показано по-долу. Всяко натискане на тази клавишна комбинация увеличава мащаба. Веднага след като изображението излезе извън прозореца, можете да го преместите с курсора, като държите натиснат левия бутон на мишката, но преди това също задръжте клавиша "интервал" (при натискане на "интервал" курсорът ще се промени външния му вид на дланта).

За да намалите, натиснете клавишната комбинация Ctrl и - (знак минус), докато скалата се промени до желаните граници.

Мащабът на изображението е по-голям от прозореца на програмата. в това състояние можем да местим изображенията с помощта на временно или постоянно активирания ръчен инструмент.

Стъпка 3
Друга опция за преглед е един екран с едно изображение, но това изображение е разделено на две части - Преди в лявата половина и След в дясна половина както по-долу:

Състоянието преди и след се показва едновременно на едно изображение и няма разделителна линия.

След като сте в този режим, можете да разменяте страните на дисплея, така че След да е отляво, а Преди да е отдясно (и вместо двойка Преди/След, получавате двойка След/Преди ). За да направите това, щракнете върху иконата вдясно от иконата Преди/След (маркирана тук с червен кръг), разположена под долния десен ъгъл на прозореца за показване на изображението:

Бутон за смяна на страните на дисплея Преди/След към След/Преди

Ако щракнете върху иконата отдясно, това ще копира текущите настройки в изображението Преди. Последната, най-дясна, икона ви позволява да активирате / деактивирате последната промяна, направена в текущия панел (същият принцип на работа.като визуализацията в Camera Raw на предишни версии). Между другото, ако щракнете и задържите върху първата икона (която изглежда като буквата Y), ще се появи изскачащо меню, както е показано на фигурата по-долу, което ви позволява да изберете различни типове преди/след визуализации по меню име на елемента:

Избиране на изглед Преди/След с помощта на елементи от падащото меню.

Стъпка 4
Ако натиснете Q отново, той превключва дисплея към изглед Преди/След във визуализация отгоре/отдолу, както е показано на фигурата по-долу, въпреки че изгледът е страховит, този изглед може да бъде полезен при работа с определени изображения. Ако натиснете отново Q, ще получите комбиниран изглед (разделен) отгоре/отдолу:

Комбиниран изглед (разделен) отгоре/отдолу.

В допълнение към всичко по-горе, падащото меню, описано в Стъпка 3, има опция Предпочитания за предварителен преглед, за да отвори диалоговия прозорец Предпочитания за предварителен преглед, показан по-долу.Първата колона ви позволява да скриете, като махнете отметките от квадратчетата за отметка, всеки от режимите за предварителен преглед, който не ви е необходим (аз използвам само ляво/дясно изображения едно до друго). Втората колона ви позволява да изберете дали да показвате плътна разделителна линия между изгледите преди/след визуализация и дали искате да виждате надписи Преди и След на екрана.

Диалогов прозорец за настройки за визуализация.

Категория: