След премахване на флаш, изтриване на папки:

C:Програмни файлове Adobe Adobe Bridge !!!
C:Програмни файлове Adobe Adobe Photoshop CS (номер на версия)
C:Програмни файлове Adobe Adobe Help Center
C:Програмни файлове Adobe Adobe Stock Photos
С:Program FilesAdobeAdobe Utilities
След това изтрийте:
С:Documents and SettingsUsernameApplication DataAdobeWorkflow
С:Documents and SettingsUsernameApplication DataAdobeBridge !!!
C: Documents and SettingsUsernameApplication DataAdobeUpdater
C:Documents and SettingsUsernameApplication DataAdobeCamera RAW
C:Documents and SettingsUsernameApplication DataAdobeLens Correction
C:Documents and SettingsUsernameApplication DataAdobePhotoshop9.0 папка
C:Documents and SettingsUsernameApplication DataAdobeSave for web C:Documents and SettingsUsernameApplication DataAdobeColor

Премахване на преки пътища:
Проверете c:Documents and SettingsAll UsersDesktop за преки пътища към:
Adobe Photoshop CS (номер на версията)
Папка Adobe
Adobe ImageReady CS2 (ако имате Photoshop CS2 или по-ниска версия)
Adobe Bridge !!!
Помощен център на Adobe
Следващ диск C:Документи и настройки Всички потребители Старт меню Програми
Adobe Folder
Adobe Photoshop
Adobe ImageReady (ако имате Photoshop CS2 или по-стар)
Adobe Bridge !!! Помощен център на Adobe

А сега да влезем в регистъра (Старт ->изпълнение ->regedit). Препоръчвам да направите резервно копие на регистъра, преди да разрушите нещо от там. Трябва да кликнете върху Файл->Експортиране и преди това върху "Компютър" в раздела Файл

Отворете HKEY_CURRENT_USERSoftwareAdobe и изтрийте клавишите:
Camera RAW
ALM
Bridge !!!
Adobe Gamma
Image Viewer
Запазване за Web 3.0
Photoshop9.0 Vanishing Point

следващ HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareAdobe
Adobe Bridge !!!
Помощен център на Adobe
Adobe Gamma
Adobe Stock Photos
Цвят
Лингвистика Photoshop9.0

следващ HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareAdobe SystemsCommon InstallShared Services
B2B86000 B338B000

следващ HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionUninstall ключ за изтриване Adobe Photoshop CS2 {236BB7C4-4419-42FD-0409-1E257A25E34D}

след това HKEY_CLASSES_ROOTInstallerProducts изтрива ключа 4C7BB6329144DF244090E152A7523ED4

Сега затворете системния регистър и рестартирайте машинатаМожете да опитате да преинсталирате Photoshop

Категория: