За да разрешите интелигентни филтри с възможност за повторно редактиране, избраният
слой ще бъде преобразуван в интелигентен обект

За да разрешите интелигентни филтри с възможност за повторно редактиране, избраният слой ще бъде преобразуван в интелигентен обект

-

Интелигентните филтри, приложени към този слой, ще бъдат изключени
временно, докато трансформацията се визуализира. Те ще
бъдат приложени след извършване на трансформацията

Интелигентните" филтри, приложени към този слой, ще бъдат временно
деактивирани, докато се визуализира трансформацията. Те ще бъдат приложени след приключване на трансформацията

--

Липсващ профил
Документът "MyDocument.jpg.webp"
няма вграден RGB профил.
Какво бихте искали да направите? -
? Оставете както е (не управлявайте цветовете)
? Присвояване на работещ RGB:
? Присвояване на профил: Adobe RGB (1998)
? и след това конвертирайте документа в работещ RGB

? Оставете непроменено (без управление на цветовете)

? Задаване на профил на работното пространство RGB:
? Присвояване на профил: Adobe RGB (1998)
? и конвертирайте в работно пространство

--

Не може да се използва четката за история, защото
текущият размер на платното не съвпада с този на
състоянието на историята.

Инструментът за четка за история не може да се използва
: текущият размер на платното не съответства на размера в палитрата за история.

--
Заявката ви не можа да бъде изпълнена, защото
слоят е заключен.

Не може да се използва инструментът за преместване: слоят е фиксиран.

Категория: