Непрозрачност

Концепцията за "Непрозрачност" е обратната на концепцията за "Прозрачност" . Тоест стойност от 100% означава плътен цвят, ако стойността е намалена, тогава цветът на щриха ще бъде по-прозрачен. Примерите са показани на снимката:

Поток

Тази опция контролира интензитета на цвета, с който рисува четката. Той е много подобен на Opacity, като разликата се забелязва само при дълги движения на четката, особено в краищата на отпечатъка. Ако стойността на параметъра е 100%, тогава цветът в краищата на щриха ще бъде плътен, ако е 0%, тогава ще избледнее плавно. Примери за мазки с четка при различни стойности на "Налягане" са показани на фигурата:

Категория: