По-рано разгледахме как да прилагаме интелигентни филтри във Photoshop и колко лесно е да се върнете назад и да промените настройките на интелигентния филтър по всяко време, без да губите качеството на изображението.

Също така , всеки интелигентен филтър във Photoshop се създава със собствен режим на смесване и стойност на непрозрачност, които са напълно независими от режима на смесване и стойността на непрозрачност на интелигентния обект, към който е приложен, и тези настройки са независими от подобни настройки в други интелигентни филтри този обект .

Тук ще разгледаме как да получите достъп до режима на смесване и настройките за непрозрачност на интелигентния филтър.

Ето изображението, което ще използвам:

Нека преобразуваме изображението в интелигентен обект и да приложим към него 4px Gaussian Blur филтър.

Линията под слоя в панела със слоеве ни показва, че интелигентният филтър е приложен:

Искам да получа ефект на меко сияние за цветето, така че трябва да сменя режима на смесване на филтъра за размазване от Нормален (което е стойността му по подразбиране) на Мека светлина.

За да постигна този ефект без да прилагам интелигентния филтър, ще трябва да дублирам слоя с изображението, да добавя "Gaussian Blur" към дубликата и след това да променя режима на смесване и непрозрачността на този слой.Но благодарение на използването на интелигентен филтър всичко става много по-лесно. Благодарение на възможностите на интелигентния филтър, мога да променя тези параметри директно във филтъра.

Вдясно от името на филтъра има икона под формата на два плъзгача, щракнете два пъти върху нея:

Това действие ще отвори прозореца за промяна на настройките, от които се нуждаем, където ще въведа стойност на непрозрачност от 75 процента и ще променя режима на смесване от нормален на "Мека светлина" :

Постигната цел:

Но най-важното тук не е, че се отървах от създаването на допълнителен слой, а че по всяко време, дори след като затворя документа и след това го отворя, мога да се върна към филтъра и да променя настройките му, като режима на смесване и непрозрачността, както и стойността на самия ефект на размазване.

Категория: