По-рано, в поредица от уроци за корекция на тона и цвета на снимки във Photoshop, разгледахме три напълно автоматични инструмента за настройка на изображението - автоматичен тон, автоматичен контраст и автоматична корекция на цвета. След това научихме как да подобрим цялостната яркост и контраст на изображение с помощта на едноименния инструмент за яркост/контраст и научихме как да възстановим скритите детайли в снимки с висок контраст с помощта на настройката за сянка/светло.

И въпреки че всяка от тези корекции на изображението има своя собствена област на приложение, всички те имат един общ недостатък - липсата на фин контрол върху промяната на изображението, което е необходимо за корекция на снимки на професионално ниво. Разбира се, "Яркост/Контраст" и "Сенки/Светли точки" са мощни инструменти и автоматичните настройки могат да доведат до сериозни резултати с някои изображения.Но факт е, че всичко това, само с по-добри резултати, можем да постигнем с по-професионални инструменти.

Вече направихме първата стъпка към корекция на изображения на професионално ниво, като се научихме как да четем и разбираме хистограмата на изображението (ако не сте чели това, горещо ви препоръчвам да го прочетете, преди да продължите). Хистограмите ни показват разпределението на яркостта в тоналния диапазон на изображението, от чисто черно до чисто бяло, и е лесно да забележите потенциални проблеми като лош общ контраст или изрязване в сенките/светлините. В този урок ще разгледаме как да използваме инструмента Levels за подобряване на тоналния диапазон на изображение въз основа на хистограмни данни.

Първо, за да добием обща представа за това какво прави Levels, ще започнем с основите, а именно да се опитаме да „поправим“ черно-белия градиент. Разбирам, че това звучи безсмислено, но работата с градиента ще даде визуална представа какво се случва с изображението, когато промените параметрите в диалоговия прозорец "Нива" , след което ще преминем към практическа работа с реална снимка.

И така създавам нов документ във Photoshop и го запълвам с хоризонтален градиент от тъмно сиво до светло сиво:

Преливане от тъмно сиво към светло сиво.

И сега важното. Представете си, че трябва да бъде перфектен черно-бял градиент, с други думи, трябва да започне с чисто черно в най-лявата вертикална лента, чисто бели пиксели в най-дясната лента и плавен тонален преход между тях. Но вместо това, вместо черно от лявата страна, имаме по-светъл нюанс на сивото. И вместо бяло отдясно, имаме по-тъмен нюанс на сивото. Без чисто черно и/или бяло, изображението е с намален контраст, което кара снимката да изглежда скучна и скучна, като моя градиент. Тук разглеждаме градиенти, но това е често срещан проблем, от който страдат много снимки поради преекспониране, избледняване и т.н.И точно за отстраняване на подобни проблеми във Photoshop е разработен инструментът Levels.

В Photoshop има няколко начина за прилагане на "Нива" към изображение, най-лесният за използване тук е като статична корекция. В допълнение, инструментът може да се прилага като коригиращ слой, правейки корекциите неразрушителни, а от Photoshop CC 2015 можем да прилагаме нива (и всякакви други корекции на изображения на Photoshop) като редактируеми интелигентни филтри! Ще разгледаме как да приложим "Нива" като коригиращ слой и интелигентен филтър в следващите уроци. Засега нашият фокус ще бъде върху това как работи инструментът, така че за по-голяма простота ще използвам нивата като статична настройка.

Можете да направите това от раздела на главното меню Изображение ->Корекция ->Нива (Изображение ->Корекции ->Нива) или натиснете клавишната комбинация Ctrl+L.

Тъй като ще приложим Levels директно към самия слой, което прави постоянни промени в пикселите в изображението, трябва да направим копие на оригиналния слой, като натиснете Ctrl+J, преди да приложим. Панелът със слоеве сега трябва да изглежда така:

Панел със слоеве с дублиран фонов слой.

Можете да преименувате слоя за копиране с име, което има смисъл, даването на описателни имена на слоевете е добър навик.

Копие на фоновия слой сега трябва да бъде избрано в панела със слоеве. Приложете инструмента Levels към слоя по един от горните начини, аз обикновено натискам Ctrl + L., след което се отваря диалоговият прозорец на инструмента:

Диалогов прозорец Нива.

Между другото, използвахме същия диалог по-рано, за да разгледаме хистограмата на изображение.

Оценка на хистограма

Хистограмата е графика, която ни показва къде и как текущият тонален диапазон на изображение (в моя случай, градиент) е разпределен между черно и бяло. Под графиката на хистограмата има лента под формата на черно-бял градиент, тя се нарича „Изходни стойности“ (Изходни нива). Тази лента ни показва пълния диапазон от възможни стойности на яркост (тонални стойности), които изображението може да съдържа от черно вляво до бяло вдясно.Има 256 възможни стойности на яркост, от черно (0) до бяло (255) и 254 нива между

Всяка от 256-те колони на хистограмата е разположена над определен участък от градиентната лента, този участък показва стойността на яркостта на колоната. Хистограмата не представлява действителния брой пиксели в изображението, тъй като повечето съвременни изображения съдържат милиони пиксели, което би направило хистограмата твърде голяма, за да се побере на екрана. Вместо това, той просто ни дава обща представа за това колко пиксела има в изображение с определено ниво на яркост в сравнение с пиксели с други нива на яркост. Колкото по-висока е лентата на хистограмата, толкова повече пиксели от това ниво на яркост се съдържат в изображението. Ако няма ленти в която и да е част от хистограмата, това означава, че в изображението няма пиксели с тази яркост.

Нека да разгледаме по-отблизо какво показва градиентната ми хистограма. В „средна“ снимка хистограмата обикновено ще се движи по целия път от чисто черно в крайния ляв ъгъл до чисто бяло в крайния десен ъгъл.Това обикновено е знак, че снимката е направена с нормална експозиция и има детайли в целия тонален диапазон (сенки, средни тонове и светли тонове). Въпреки че това не винаги е така, както научихме от урока за изображения с нисък и висок ключ, това все пак е полезен общ принцип.

В градиентната хистограма виждаме нещо съвсем различно. Вместо да се простира през целия тонален диапазон отляво надясно, моята хистограма е претъпкана в средата. Забележете как лявата страна на хистограмата, която представлява най-тъмните пиксели в изображението, дори не се доближава до началото от най-ляво. Ако мислено начертаем вертикална линия от левия край на диаграмата надолу към градиента, можем да видим, че лявата страна всъщност започва с по-светъл нюанс на сивото. Това ни казва, че в момента изображението няма нюанси, по-тъмни от пикселите на този сив нюанс. На снимката по-долу съм показал това с червена линия:

Лявата страна на хистограмата започва с по-светъл от черния нюанс на сивото.

Подобна ситуация от дясната страна на хистограмата - дясната страна не започва от ръба, а от нюанс на сивото, който е по-тъмен от бялото. На фигурата показах съответствието на цветовия нюанс на изображението с градиентната точка на „изходните стойности“ и началото на графиката:

Светлосив нюанс на изображението на хистограмата.

Сега, след като разгледахме хистограмата, знаем, че градиентното ми изображение няма черни, бели или близки до тон пиксели. Най-тъмните пиксели в изображението в момента са по-светли от черните, най-светлите пиксели са по-тъмни от белите, което води до намаляване на общия контраст. След това ще говорим за това как лесно да поправим това, защото сенките трябва да са по-тъмни, а светлите зони по-светли.

Регулиране на черни и бели точки с плъзгачи

И така, как можем да подобрим тоналния диапазон с Levels? От долната страна на графиката на хистограмата има три плъзгача: черен вляво, бял вдясно и сив в средата. Всеки от тези плъзгачи контролира определена част от тоналния диапазон. Левият плъзгач се нарича плъзгач с черна точка, десният плъзгач е плъзгач с бяла точка, средният плъзгач е известен като плъзгач за гама, но обикновено се нарича плъзгач за средни тонове и се използва за изсветляване или потъмняване на средните тонове:

Плъзгач с черна точка отляво, плъзгач с бяла точка отдясно и плъзгач за средни тонове (плъзгач за гама) в средата

Да започнем с плъзгача с черна точка. Този плъзгач се използва за задаване на нова черна точка за изображението, но какво означава това? Знаем, че левият край на хистограмата ни показва броя на черните и почти черните пиксели в изображението. Моята хистограма ни казва, че най-тъмните пиксели в изображението ми, които трябва да са черни, всъщност не са дори близо до черни.Моята хистограма има много голяма празнина между левия край на прозореца на хистограмата и левия край на самата графика на хистограмата и това празно пространство означава, че изображението няма детайли в тези тонове:

Пропуск в лявата страна на хистограмата означава, че на изображението липсват черни и тъмни детайли.

Нуждаем се от начин да запълним тази празнина. С други думи, трябва да вземем най-тъмните пиксели в моето изображение (които са тъмни средносиви в момента) и да направим най-тъмните от тях черни, а по-светлите да потъмнеят. И това става чрез преместване на плъзгача на черната точка надясно, до мястото, където започва левият край на хистограмата:

Преместване на плъзгача на черната точка до левия край на хистограмата.

Ще забележите, че докато премествате плъзгача надясно, стойността в полето за въвеждане под него се увеличава, в моя случай, когато стигнах отляво на лентовата диаграма, тя премина от нула до 39.Това означава, че най-тъмните пиксели в моето изображение преди корекцията бяха на ниво на яркост 39, следователно пикселите на всички нива на яркост от 0 до 38 отсъстваха в изображението. Чрез преместване на плъзгача на черната точка до ниво 39, ние казваме на Photoshop да потъмни всички пиксели в изображението при ниво на яркост 39 до чисто черно (ниво на яркост нула). Ето какво имаме предвид под „поставяне на нова черна точка“:

Черната точка е увеличена от 0 (по подразбиране) до ниво на яркост 39.

Но Photoshop не спря само да потъмни пикселите от ниво 39 до ниво 0. Постепенно потъмня (използвайки сложен нелинеен алгоритъм) и други, по-малко тъмни пиксели, пикселите от ниво 39 бяха потъмнени до около 122 (средно ниво на сивото) , но не само потъмнява, но прави плавни преходи между нивата на яркост. Нека да видим какво се случи с моя градиент след преместване на плъзгача.Сега градиентът има черни и тъмно сиви цветове. Така. чрез просто преместване на плъзгача изображението получи липсващите тъмни тонове:

След задаване на новата черна точка, лявата страна на градиента вече е толкова тъмна, колкото трябва да бъде. За да сравните с оригиналното изображение, преместете мишката върху изображението.

Коригиране на светлите точки с плъзгача за бяла точка

Плъзгачът за бяла точка от дясната страна на прозореца на хистограмата работи точно по същия начин, с изключение на това, че ни позволява да зададем нова бяла точка за изображението. Моята хистограма има голяма празнина между десния край на прозореца на хистограмата и десния край на самата хистограма и вече знаем, че това означава, че на изображението липсват много акцентни детайли. Най-ярките пиксели в изображението дори не се доближават до чисто бяло:

Пропуск вдясно от хистограмата означава, че на изображението липсват ярки детайли.

За да поправим това, всичко, което трябва да направим, е да преместим плъзгача на бялата точка в началото на десния край на хистограмата:

Преместете плъзгача на бялата точка до десния край на хистограмата.

Когато плъзгачът се премести наляво, стойността в полето за въвеждане под него се променя надолу. Първоначално е 255 (стойността по подразбиране за бяло), а докато плъзгачът достигне десния край на хистограмата, числото е намаляло до 235. Това е пълна аналогия на ситуацията с тъмните пиксели – най-ярките пиксели в изображението ми не беше по-светло от ниво 235, т.е. липсваха пиксели от нива от 236 до 255, което означава, че ни липсваха цели 20 светлинни тонални стойности! Като преместим плъзгача на бялата точка до стойност 235, казваме на Photoshop да превърне всички пиксели с първоначално ниво на ярост 235 в чисто бели, т.е. ги освети до ниво 255. Това се нарича "задаване на нова бяла точка" .Задали сме всеки пиксел с ниво 235 и по-високо да бъде изсветлен до чисто бяло.

Ако погледнем още веднъж моя градиент, можем да видим, че дясната страна сега е хубава и ярка. Photoshop взе всички пиксели, които първоначално бяха 235, и ги направи бели. И точно както при плъзгача за черна точка, той преразпредели другите тонални стойности на светлинните пиксели към изсветляване, като същевременно поддържа плавни преходи между нивата. Чрез просто плъзгане на двата плъзгача към краищата на хистограмата, коригирахме тоналния диапазон, като същевременно увеличихме контраста. Сега избледнелият и скучен сиво-сив градиент се превърна в красиво и ярко черно-бяло:

След като зададете новата бяла точка, дясната страна на градиента вече е бяла. За да сравните с оригиналното изображение, преместете мишката върху изображението.

Коригирайте средните тонове с гама плъзгача

Много често се случва след задаване на нови черни и бели точки изображението да изглежда или твърде тъмно, или твърде светло, изглежда, че някои детайли са избелени. Това е така, защото регулирането на черните и белите точки има тенденция да повлияе на средните тонове в изображението. За да поправим това, всичко, което трябва да направим, е да плъзнем плъзгача за средни тонове (сивия плъзгач в средата, известен също като плъзгач за гама) надясно или наляво. В моя случай с градиента няма проблем със средните тонове, но все пак ще разгледаме резултатите от преместването му, за да добием представа какъв ефект има плъзгачът за средни тонове върху изображението.

Плъзгачът за средни тонове е също толкова лесен за използване като предишните два плъзгача, но работи малко по-различно. За разлика от плъзгачите за черни и бели точки, които ни позволяват да задаваме специфични тонални стойности за новите черни и бели точки (39 и 235 в моя случай), плъзгачът за средни тонове не работи с действителните тонални стойности.Това е основната причина, поради която много потребители на Photoshop се колебаят да го прилагат. Нека да разгледаме това по-отблизо.

Полето за въвеждане директно под плъзгача за средни тонове представлява текущата му стойност. Обърнете внимание, че стойността му по подразбиране е 1,00. Веднага усещаш, че тук нещо е различно. Имам предвид десетичната точка. Стойностите на другите два плъзгача нямат запетая и как могат стойностите на яркостта да имат десетична запетая?

Плъзгач за среден тон (плъзгач за гама) със стойност по подразбиране 1,00.

Потребителите имат въпрос защо плъзгачът в средата има стойност 1.00, защото ако се намира между 0 и 255, тогава трябва да има стойност около 128. Отговорът е да, това е вярно , но само в случай, че тази стойност е действителната тонална стойност. Но не е. Числата в полето за въвеждане всъщност не са число, а степенна степен, която описва логаритмична крива.И вместо да зададете конкретна тонална стойност, както направихме с черните и белите точки, преместването на плъзгача за средни тонове коригира това, което е известно като гама крива (поради което техническото име на плъзгача за средни тонове е гама плъзгач).
Но няма нужда да навлизаме в тази математическа джунгла и да изучаваме подробно гама кривите. Всичко, което наистина трябва да знаем, за да избегнем объркване, е, чечислото в полето за въвеждане на средни тонове не отразява действителното ниво на яркост

И как го използвате? Първото нещо, което трябва да разберете е, че стойността по подразбиране от 1,00 изобщо не води до промяна в яркостта на средните тонове. Всяка стойност над 1,00 ще увеличи яркостта в средните тонове. Колкото по-висока е стойността, толкова по-ярки ще станат. Всяка стойност под 1,00 ще потъмни средните тонове. Колкото по-ниска е стойността, толкова по-тъмен. Важно е да се отбележи, че плъзгачът за средни тонове няма ефект върху черните и белите точки. Влияе само на яркостта на тоновете между тях.

За да ви покажа какво имам предвид, по-долу предоставих малка анимирана снимка, където стойността на средния тон се променя от 0,5 до 1,50:

Вижте изображение, когато стойността на гама плъзгача се промени от 0,5 на 1,50.

В следващата статия ще разгледаме използването на "Нива" на реален пример.

Категория: