Има много начини за частично замъгляване на снимка. Тук ще дам няколко.

1.Най-лесният начин Приложете Filter-Blur, след което можете да изберете кой, аз избрах Gaussian blur.

Но филтърът "Radial Blur" също ще работи добре. Вземете четката за архивиране (клавиш Y), задайте твърдостта на 60%, натиснете 40%, след което можете да изберете вашите параметри в зависимост от диаметъра на четката (диаметърът се регулира с клавишите "[ "и" ] "), и намазваме местата на снимката, които искаме да оставим чисти. В нашия случай момиче.

2. По-сложен и по-добър начин
Дублирайте изображението (Ctrl+J) Приложете Filter-Blur към новия слой, след което можете да изберете кой, аз избрах Gaussian

В прозореца, който се отваря, изберете желаната степен на замъгляване

Оригинална снимка

Следва прилагане на маската на слоя:

Изберете инструмента Brush (клавиш "B" ), направете твърдостта 60%, натиснете 40%, след което можете да изберете вашите параметри в зависимост от диаметъра, черният цвят на четката се изтрива, а белият възстановява неправилно изтрит и намазан върху момичето .

Ето какво се случи:

И ако промените режима на смесване, получавате мокър пастелен фон:

Категория: