В този урок ще се опитаме да направим забавна текстова композиция в 3D Photoshop. Ще изработим триизмерни заоблени букви с лъскава отразяваща повърхност. Самият урок е доста прост, но въпреки това дава представа за работа с 3D инструменти във Photoshop, по-специално за създаване на триизмерна повърхност от плоски форми, разделяне на повърхности на части, добавяне на осветление и регулиране на отразяващите свойства на повърхност. За да завършим урока, имаме нужда от Photoshop CS6 Extended или CC.

Ето какво трябва да получим като резултат:

ПЪРВА СТЪПКА: За да работим, имаме нужда от някакъв вид заоблен дебел шрифт, използвах шрифта Bell Bottom, който можете да изтеглите тук. Как да инсталирате шрифт във Photoshop е описано тук.

Създайте нов документ с размери 1200px x 640px. Запълнете фона с не толкова тъмен цвят, използвах синьо-син радиален градиент, вземете инструмента "Текст" (Type Tool) и въведете някаква дума, написах думата "PLAY" с височина 300px. Освен това за по-добър ефект препоръчвам да увеличите разстоянието между буквите:

СТЪПКА ВТОРА: Нека сега конвертираме текста в 3D обект. В панела със слоеве текстовият слой вече трябва да е активен! Отиваме в раздела на главното меню 3D ->Нова 3D екструзия от избрания слой (3D ->Нова 3D екструзия от избрания слой). Ще се отвори прозорец, който ви подканва да активирате 3D работното пространство, щракнете върху OK. Ако този прозорец не се отвори, превключете сами към 3D среда, научете повече за управлението на работните пространства на Photoshop тук.

Това действие веднага ще екструдира текста и повърхността на основната равнина ще се появи под буквите:

СТЪПКА ТРЕТА: Нашият текстов слой се казваше "PLAY" . Създаденият от него 3D слой се нарича по същия начин. Намерете го в 3D панела и щракнете върху него. След това, ако не се отвори сам, отворете панела със свойства (Window ->Properties или Window ->Properties) и задайте дълбочината на екструдиране (Extrusion Depth) на 0:

Буквите станаха плоски, което ни трябва.

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА: В горната част на панела със свойства щракнете върху третата икона отляво, в този раздел можем да променим ъгъла и интензитета на надуване на формата.

Първо щракнете върху падащото меню Sides в горната част на панела и го задайте на Front и Back. След това отидете в секцията Inflate и задайте ъгъл на 90° и сила на 20%. Буквите веднага стават подути.Това ясно се вижда в допълнителния изглед отгоре:

ПЕТА СТЪПКА: В момента всички букви в думата са един обект. Искам да използвам всяка буква като отделен елемент. Но преди да разделим обекта от букви, нека настроим повърхностните свойства на обекта. В 3D панела щракнете върху Преден инфлационен материал. В панела със свойства, в прозореца за избор на материал, намерете материала с името „Без текстура“ (Без текстура):

Нека продължим да работим с панела със свойства. Щракнете върху цветната мостра до Diffuse и изберете бяло от цветовата палитра, след което щракнете върху OK. Задайте Shine на 100%, Reflection на 75%, Roughness на около 25% и Bump на 10%:

ШЕСТА СТЪПКА: Отидете в раздела на главното меню 3D ->Разделяне на екструзия (3D ->Разделяне на екструдиране). Това ще ви позволи да манипулирате всяка буква поотделно, като същевременно запазите всички букви на един и същи 3D слой. Превключете към инструмента за преместване и задръжте курсора на мишката върху първата буква. Вече можете да използвате 3D инструментите и уиджетите, за да промените позицията и мащаба на тази буква, без да засягате останалите букви:

СТЪПКА СЕДМА: Нека оцветим всяка буква в различен цвят, започвайки с текущо избраната най-лява буква. В 3D панела щракнете върху В 3D панела щракнете върху Преден инфлационен материал. В панела със свойства щракнете върху квадратчето до „Разсейване“ (Дифузно) и изберете например зелено в цветовата палитра. Натиснете OK. Направете същото с останалите букви, като придадете на всяка различен цвят.Ще забележите, че отразяващите свойства на повърхностите на буквите остават същите дори при промяна на цвета:

Моля, обърнете внимание, че в 3D панела трябва да превключите на „Материал за предна изпъкналост“ за всяка отделна буква:

ОСМА СТЪПКА(за Photoshop CS6): Ако използвате Photoshop CC, ще видите някои отразяващи акценти върху 3D обекти. Тези акценти се създават по подразбиране въз основа на IBL (Image Based Light) осветление. Във Photoshop CS6 изображението, на което се основават тези светлини, е плътно черно по подразбиране, т.е. няма източници, съответно и няма да има отблясъци. На снимката по-долу показах как изглежда това изображение във Photoshop CC, също така показах как можете да отворите и видите IBL изображението:

Това изображение е подобно на таванното осветление и създава отблясък върху буквите. Следователно във Photoshop CS6 трябва да го създадете сами. Стъпките за създаване на нова текстура са подобни на стъпките на фигурата по-горе, само вместо „Редактиране на текстура“ (Редактиране на текстура) щракнете върху реда „Нова текстура“ (Нова текстура). Photoshop автоматично ще отвори прозореца Нов документ, ще въведе размерите 538 на 302 пиксела и ще начертае сиво и бяло платно, подобно на показаното по-горе, след което ще запише документа.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СТЪПКА: Осветяването е готово и 3D текстът е разделен на букви. Сега можете да местите, изкривявате и мащабирате букви с помощта на инструментите за 3D преместване, мащабиране и джаджа. Освен това буквите ще взаимодействат помежду си, отразявайки не само източници на светлина, но и помежду си. Това ще се вижда след рендиране. И не забравяйте, че въпреки че можете да манипулирате всяка буква поотделно, всички те остават на един и същ 3D слой.

Photoshop CC има страхотна система за текстови подсказки. Когато задържите курсора на мишката върху обект, "контейнерът на плика" на обекта или Gismo се показва заедно с неговите оси. След това задръжте и преместете курсора по една от осите и Photoshop ни дава опции, например „завъртане по оста Z“, „преместване по оста Y“, „мащабиране по оста X“ и т.н.:

Ето как изглежда крайният ми резултат. Този чертеж е получен след изобразяване на документа, можете да започнете изобразяването, като натиснете Ctrl+Shift+Alt+R:

В крайното изображение скрих 3D базовата равнина. Как да скриете/покажете земната равнина е обяснено тук.

Категория: