В този урок ще ви покажа как да създадете интересен 3D ефект на стъклена мозаечна стена с помощта на собствените инструменти на Photoshop.

Урокът е подходящ за версии на Photoshop от CS3 до CC.

Отличителна черта на урока е, че за да го изпълним, се нуждаем от действие (операция), което ще създадем по време на урока.

Това е стената, с която се сдобих:

Да започваме.

Стъпка 1Създайте нов документ 1000 на 600 пиксела, запълнете го с черно (клавиш D, след това Alt+Delete) и преобразувайте фоновия слой в нормално (задръжте Alt+щракнете два пъти върху името на слоя).

Стъпка 2
Да създадем действие. Натиснете Alt+F9 и панелът с действия се отваря. След това щракнете върху бутона за създаване на набор в долната част на панела, дайте му име, след това върху бутона за създаване на операция, задайте име, OK:

След това на операционния панел ще се появи нова операция и червеният индикатор ще светне, което показва, че записът на операцията е започнал:

Да започнем да записваме операцията.

Натиснете клавиша D, създайте нов слой и приложете към него Filter ->Rendering ->Clouds (Филтър ->Render ->Clouds). Променете режима на смесване на този слой на „Екран“. Приложете филтър ->Външен вид ->Мозайка (Филтър ->Пикселиране ->Мозайка) със следните настройки:

Резултат:

Прилагане на филтър ->Галерия с филтри ->Скица ->Мрежа (Филтър ->Галерия с филтри ->Скица ->Мрежа) със следните настройки:

Резултат:

Сега трябва да спрем да записваме нашето ново действие. Щракнете върху бутона Stop в лентата с действия (квадрат вляво от червения кръг).

Нашата операция трябва да има само тези действия:

  • Нулиране на мостри
  • Направете слой
  • Облаци
  • Задайте ток слоеве (Задайте текущия слой)
  • Мозайка
  • Галерия с филтри (Мрежа)

Стъпка 3След като операцията е създадена, трябва да я приложим за около 6-7 или дори повече, докато всички черни квадратчета на платното няма ги :

В палитрата със слоеве имаме няколко слоя с квадрати. Изберете ги всички и ги обединете, като натиснете Ctrl+E. Полученият слой също задава режим на смесване „Екран“ (Екран). Сега имаме два останали слоя, фоновия и мозаечния:

Стъпка 4Сега ще добавим блясък към мозаечните плочки. Приложете Filter ->Filter Gallery ->Sketch ->Photocopy (Филтър ->Filter Gallery ->Sketch ->Photocopy) със следните настройки:

Резултат:

Инвертирайте цветовете на слоя чрез натискане на Ctrl+I:

Задаване на автоматичен контраст, меню Изображение ->Автоконтраст (Изображение ->Автоматичен контраст):

Стъпка 5Създайте нов слой и променете неговия режим на смесване на „Overlay“ (Наслагване). Вземете кръгла четка (Brush Tool) с бял цвят с нулева твърдост, с диаметър около 80 пиксела и я нанесете върху няколко черни квадрата на местата, където има бяло:

Стъпка 6Обединете всички слоеве с изключение на фона, като ги изберете и натиснете Ctrl+E. Дублирайте получения слой, като използвате Ctrl+J. Променете режима на смесване на снимката на Екран:

Дублирайте текущия слой и приложете филтъра Gaussian Blur от 10 px към него (не забравяйте, че режимът на смесване на слоя трябва да е Screen):

Дублирайте текущия слой, за да подобрите ефекта:

Стъпка 7Сега ще добавим малко цвят към нашата мозайка. Добавете коригиращ слой „Hue / Saturation (Hue / Saturation) със следните настройки. Не забравяйте да поставите отметка на опцията "Colorize" , в противен случай стойността 216 няма да бъде въведена в колоната "Color tone" :

Резултат:

Стъпка 8Нека добавим малко перспектива към мозайката. Първо изберете всички слоеве в панела със слоеве (Ctrl+Alt+A) и ги групирайте (Ctrl+G).

Отидете на Редактиране ->Трансформиране ->Перспектива и създайте нещо подобно на тази перспектива:

Резултат:

Изрежете твърде размазани части от изображението с помощта на инструмента за изрязване:

Стъпка 9Почти всичко, но можете да добавите още цветове към изображението. Създайте нов слой, променете режима му на Екран, използвайте 300 px мека кръгла виолетова четка 8a00ff и нарисувайте вертикален щрих с cghfdf. Намалете непрозрачността на слоя до 35%.

Създайте друг слой., променете неговия режим на Overlay, намалете непрозрачността до 75%, променете цвета на четката на син 002cff и нарисувайте вертикална ивица отдясно:

Завършено изображение:

Готово!

Категория: