Комплектът съдържа два комплекта четки с изображения на експлозии, шестнадесет броя всяка. Четките в комплектите се различават по своите размери, 2500 и 5000 пиксела.

Освен това архивът съдържа комплект с жълто-оранжево-червено-черен градиент (файл Fire.grd), запълване, създадено с този градиент, идеално за оцветяване на експлозията. Запълването трябва да се създаде с помощта на коригиращия слой Gradient Map.

Ето пример за работа, създадена с четки и градиент от този архив:

Експлозията се създава най-добре на отделен слой над основното изображение и задайте режима на смесване на този слой „Линеен избистрител“ (Linear Dodge).

Примери за работа:

В допълнение, комплектът съдържа шестнадесет големи висококачествени изображения на експлозии в JPG.webp формат на черен фон, които също могат да бъдат приложени чрез наслагване на наслагване като слой с режим на смесване на "Linear Dodge"

Изтегляне на комплект с четки, градиент и изображения:Изтегляне от Depositfiles.com

Категория: