Много интересна илюзия, вероятно тази, която ме порази най-много от всички илюзии от този тип:

Тук трябва да погледнете точката в центъра на картината на разстояние около тридесет сантиметра от екрана. След това постепенно приближаваме лицето към монитора и също плавно се отдалечаваме от монитора. В резултат на това ни се струва, че когато лицето се доближи до екрана, кръгът с външните успоредници се върти по посока на часовниковата стрелка, докато вътрешният кръг се върти обратно на часовниковата стрелка.При отдалечаване от монитора се случва обратното. Освен това тази илюзия е толкова очевидна, че става някак неудобно. Интересното е, че повечето хора виждат кръгове, въртящи се по начина, който описах по-горе, но около една четвърт от хората виждат това въртене в противоположни посоки. Учените отдават тези разлики във възприятията на различната интензивност на работата на дясното и лявото полукълбо на мозъка при различните хора, независимо от пола и възрастта, но това мнение е много противоречиво.

Още една добра илюзия, изглежда ни, че периферните кръгове, върху които окото не е фокусирано, се въртят. Но веднага щом преместите погледа си към който и да е "въртящ се" кръг, той спира и започват да се въртят други кръгове, върху които погледът не е фокусиран.

И ако фиксирате очите си върху дясната или лявата фигура като буквата Y, разположена в горната част на картината близо до центъра, след няколко секунди движението на кръговете изчезва.

Невъзможно е да не обърнем внимание на следната много интересна илюзия. Това е анимация. Ако погледнете кръста в центъра на снимката, след няколко секунди зелен кръг започва да се движи в кръг.

Шегата е, че не съществува зелен кръг. На мястото на зеления кръг има празно място! Тази анимация се състои от дванадесет кадъра, сбор от единадесет кръга и един интервал. На фигурата по-долу съм показал първите пет кадъра от анимацията, останалите са подобни.

Който го интересува, може да изтегли gif.webp-анимацията на илюзията, да я отвори във Photoshop и да разгледа кадрите, от които се състои.

И накрая, предлагам да погледнете следната снимка и да помислите какъв цвят всъщност са квадратчетата в пресечната точка на белите линии:

Категория: