За да вмъкнете кода на Yandex Advertising Service на желаното място на страницата на уебсайта, създаден на CMS Drupal 7, трябва да създадете отделен файл с рекламния код, например
y-script.js, поставете рекламния код без етикети в него и го поставете във всяка папка на сайта. този файл:

Забележка. За правилно показване на кода в текстов формат (/admin/config/content/formats/) на страницата, PHP манипулаторът трябва да е активиран.

Поставих файла в темата, в папката js, ето кода, който получих в резултат, където MyTheme е името на моята тема:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
//Код на страницата //Код във файла yandex_partner_id=000000; yandex_site_charset='windows-1251'; yandex_ad_format='директен'; yandex_font_size=1.0; yandex_direct_type='плосък'; yandex_direct_limit=2; yandex_direct_title_font_size=1; yandex_direct_title_color='009900'; yandex_direct_url_color='1F1F1F'; yandex_direct_text_color='1F1F1F'; yandex_direct_hover_color='00B000'; yandex_direct_favicon=вярно; document.write('');

В допълнение, рекламите могат да бъдат вмъкнати в блок, а блокът може да бъде поставен в основния текст на страницата с помощта на модула Вмъкване на блок

Категория: