Въпрос:

Здравейте, моля, кажете ми какво означава този надпис: "Този документ съдържа вложени групи слоеве, чийто външен вид може да се промени при отваряне на документа в програми, пуснати преди Photoshop CS5"

И когато записвате за уеб, по подразбиране има метаданни (информация за авторски права и т.н.), така че размерът на запазеното изображение след запазването му е по-голям от посочения в програмата, ако деактивирате метаданните, размерът на запазеното изображение е същият като посочения в програмата, въпросът е: може ли деактивирането на метаданните по някакъв начин да влоши изображението или да промени нещо друго?

Отговор:

Отговор на въпрос 1След като инсталирате Photoshop, първият път, когато запазите документ в PSD формат, той задава този въпрос:

Ако премахнете отметката от горното ляво квадратче, тогава Photoshop не записва PSD файлове, колкото е възможно обратно съвместими.

Отговор на въпрос 2Метаданните показват авторските права на снимката, датата на заснемане, камерата и т.н.

Повече подробности тук.

Деактивирането на метаданни по никакъв начин не може да влоши качеството на снимката, единственото нещо е, че на снимка без метаданни е по-трудно да се идентифицира авторът. И освен това метаданните могат просто да бъдат фалшифицирани )))

Категория: