Въпрос:

Здравейте. Чух, че във Photoshop CS6 има начин за бързо преименуване на слоеве в панела със слоеве. Как да преименувам слоевете един по един, знам, като щракнете двукратно върху името на слоя в панела, възможно ли е да ускорите този процес?

Ако трябва да преименувате много слоеве наведнъж, щракнете върху името на всеки за много дълго време.

Отговор:

Да, има начин за бързо преименуване на няколко слоя в панела със слоеве и работи не само за Photoshop CS6, но и за Photoshop CC (Creative Cloud).

Щракнете двукратно върху името на слоя, въведете ново име и без да натискате други клавиши и без да щракате с мишката, натиснете клавиша Tab.В резултат на това новото име ще бъде запазено и редът за преименуване ще слезе до слоя по-долу. Примерното изображение показва къде въведох името „Ново име“ в името на горния слой и след това веднага натиснах клавиша Tab:

Бележка 1. Както посочих по-рано, натискането на един клавиш Tab ще премести реда за преименуване надолу до слояbelow. Ако трябва бързо да преименувате слоевеотгоре, натиснете Shift+Tab.

Бележка 2. Видимостта на слоя трябва да бъдена. Ако видимостта е деактивирана на някой слой, тези слоеве ще бъдат пропуснати.

Категория: